Animale


Receive HTML?

Home arrow Educatie arrow Educacie zoo pentru un viitor durabil
Educacie zoo pentru un viitor durabil PDF Imprimare E-mail

Rolul educaţiei prin colecţii zoologice are un domeniu de cuprindere vast şi accente diverse, adresate unui public ţintă diversificat: grădinile zoologice îşi propun să transmită informaţii, activităţi şi experienţe educative pentru toţi vizitatorii şi fac uz de o mare varietate de tehnici în realizarea obiectivelor educaţionale specifice.

În zorii secolului XXI există mai multe specii şi habitate periclitate  decât oricând altădată în istoria omenirii, degradarea masivă a mediului şi probleme de mediu la nivel global precum schimbările climatice sunt recunoscute ca realităţi ce necesită acţiuni urgente de contracarare.

Accentul tradiţional al programelor educative zoo este şi acum important, iar instilarea respectului, înţelegerii şi empatiei cu speciile sălbatice şi lumea naturală sunt fundamentale pentru crearea unei societăţi capabile să facă faţă aspectelor grave cu care se confruntă pe măsură ce avansăm în acest deceniu şi secol. Cunoaşterea, înţelegerea şi empatia prin ele însele nu salvează speciile ameninţate sau mediul. Este nevoie de acţiune. De aceea, în acest articol discutăm în ce fel instituţiile zoologice îşi pot dezvolta „educaţia pentru acţiune” ca obiectiv cheie pentru programele de acţiune, îndeosebi cele destinate vizitatorilor zoo şi comunităţii, în afara celor şcolare.

Conştientizare:

Există numeroase exemple din grădinile zoologice din întreaga lume, de programe de educaţie zoo care oferă informaţii şi conştientizare a problemelor. De exemplu, sesiuni sau lecţii pentru grupuri de elevi pe teme precum speciile ameninţate sau pădurile tropicale; sau informaţii pentru publicul larg sub formă de ilustraţii simple în majoritatea instituţiilor care oferă detalii precum specia, teritoriul, dieta, starea şi ameninţările din natură etc. Însă aceste informaţii sunt pasive şi, deşi unii vizitatori pot fi impresionaţi de ele şi adopta acţiuni în consecinţă, majoritatea celor ce citesc/absorb informaţiile (indiferent cât de bine sau cât de novator prezentate) pot fi consideraţi „conştientizaţi” dar prin aceasta problemele nu se rezolvă.

Un viitor durabil?:

Conştientizarea cu privire la multitudinea de probleme de mediu şi ameninţări asupra biodiversităţii are un scop mai înalt – acela de a promova un viitor durabil. Acest viitor depinde în întregime de transformarea conştientizării în acţiune adecvată de răspuns. Educaţia zoo, cu atractivitatea sa egalitaristă, poate să aducă o contribuţie importantă la un viitor durabil oferind informaţii despre stiluri de viaţă şi exemple vizitatorilor pentru a-i ajuta să facă alegeri în cunoştinţă de cauză. Însă mesajul este cu atât mai puternic cu cât în zoo se aplică ceea ce se predică şi se demonstrează în ce fel acţiunea individuală şi a organizaţiilor poate si creează diferenţa.

Provocare pentru zoo:

Educaţia zoo este deci mult mai mult decât informare, conştientizare şi inspiraţie – este o chemare la acţiune. Dar de fapt ce putem face? Ce exemple putem sublinia pentru a realiza viitorul durabil pe care ni-l dorim? Şi în primul rând, cum pot educatorii zoo să-şi convingă instituţiile şi personalul să acţioneze mai radical în sprijinul mediului? De fapt, este oare rolul educatorului mai întâi de toate?

În întreaga comunitate zoo din lume există exemple de bună practică. Acum este momentul să dezvoltăm acest aspect al educaţiei zoo şi să utilizăm această oportunitate de a conduce prin exemplu.

În mediul zoo sunt multe domenii de operare ce presupun consecinţe pentru mediul ambiant, e exemplu, materialele utilizate pentru construcţia ţarcurilor. Nu ne putem plânge de distrugerea pădurilor tropicale dacă vom continua să cumpărăm cherestea din pădurile virgine pentru mobilarea spaţiilor folosite de animale.

Ca în toată activitatea noastră, există un factor limitativ, care în cele din urmă este costul financiar. Însă în rol de educatori, putem susţine avantajele principiului „fă ceea ce predici”, nu numai din punct de vedere al impactului pozitiv (sau mai puţin negativ), ci şi al realizării obiectivelor noastre educaţionale.

Şi oamenii sunt importanţi:

Mai există o dimensiune a obiectivelor noastre de mediu şi conservare şi anume relaţia dintre animale, mediu şi oameni. Prea adesea mesajele pe care le primesc vizitatorii sunt legate de vânătoare, poluare şi distrugerea mediului. Uneori, încercând să transmitem un mesaj clar şi care să sensibilizeze publicul, care să rămână totuşi valabil pentru animalele expuse, uităm, fără să ne dăm seama, să subliniem impactul unor aspect precum comerţul şi situaţiile socio-economice din ţările implicate.

Dacă o ţară poate obţine venit din tăierea pădurilor şi vânzarea cherestelei, atunci, din punctul de vedere al guvernului acelei ţări, trebuie să existe o alternativă foarte convingătoare şi avantajoasă economic pentru a-l determina să păstreze pădurile. Luarea în considerare a nevoilor populaţiei locale, în egală măsură cu importanţa pădurilor pentru biodiversitate, resursa de apă etc., trebuie să facă parte din ecuaţie. Cum putem ajuta mediul, speciile ameninţate şi oamenii?

Comerţ echitabil pentru oameni şi mediu?:

Una dintre modalităţile de a proteja popoarele din ţările în curs de dezvoltare care este promovată îndeosebi în Regatul Unit şi câteva ţări europene ( ex. Danemarca, Olanda, Belgia, Germania şi altele), este „Comerţ echitabil [Fair Trade]”. Ţările în curs de dezvoltare se află de cele mai multe ori în locuri în care există cea mai mare diversitate biologică şi degradarea mediului reprezintă o gravă ameninţare, ele fiind şi mari exportatoare de produse alimentare precum cafeaua, ceaiul şi cacaua. Principiul Fair trade se referă la o schemă de preţuri, condiţii de lucru mai bune şi condiţii comerciale mai echitabile pentru parteneri.

Produsele Fair trade sunt identificate printr-o schemă de atestare – etichetarea pachetelor şi un adaos de preţ pentru consumator. Principiul este că un consumator va alege să plătească mai mult unui producător pentru produse precum cafeaua. Aceasta înseamnă în final că 120.000 de lucrători şi fermieri din ţările în curs de dezvoltare se bucură de o viaţă mai bună, de contracte comerciale fiabile şi sprijin pentru proiectele locale de durabilitate a mediului, şcoli şi condiţii de îngrijire a sănătăţii. Avantajele adăugate pot fi: reducerea vânătorii pentru suplimentarea veniturilor, reducerea dependenţei de lemn pentru încălzire, dezvoltarea cooperativelor de muncitori şi planificarea pe termen lung care include practici de agricultură organică şi mai durabilă. Fair trade se poate extinde la achiziţionarea de produse meşteşugăreşti locale ce pot fi vândute în magazinele zoo. Deşi nu există o certificare recunoscută internaţional pentru aceasta, se poate încheia un contrat de comerţ cu obiecte artizanale şi cu siguranţă unele ONG, precum Oxfam, dispun deja de astfel de contacte de operaţiuni.

Chiar dacă Fair trade (sau comerţul etic) nu ne vin imediat în minte când ne gândim la rolul educativ al zoo şi organizaţiilor educative, el ne oferă o ocazie de acţiune prin care putem ajuta oamenii din zonele în care se găsesc speciile şi habitatele ameninţate pe care încercăm să le protejăm şi să le finanţăm. Dacă putem face legătura dintre nevoile oamenilor şi ale mediului în simbioză, atunci ne vom putea bucura de mai mult sprijin din partea comunităţilor locale în iniţiative de „conservare” directă pe care dorim să le promovăm.

Exemple de acţiune pentru un viitor durabil la zoo:

În încheierea acestui articol, iată câteva sugestii de dezvoltare a educaţiei zoo într-o abordare a „educării pentru acţiune”, câteva dintre aceste idei au fost deja implementate la Grădina Zoologică Bristol, altele reprezintă scopuri de atins în viitor. Multe alte instituţii au dezvoltat şi implementat acţiuni similare în cadrul strategiei generale. Instituţiile zoologice ale secolului XXI au de jucat un rol important în scopul creării unui viitor durabil.

Câteva activităţi în susţinerea acestui obiectiv; Un aspect important pentru aceste activităţi apare când se iau măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiei şi când vizitatorii sunt informaţi despre aceasta pentru a putea fi încurajaţi să ne urmeze exemplul.

• Elaborarea unei politici şi a unui angajament pentru protecţia mediului la standardul ISOl4001 (realizată de Zoo Aalborg din Danemarca în 2000).

• Instalarea de economizoare de energie, ede ex. pentru iluminat.

• Instalarea de economizoare de apă, de ex. saci „hipopotam” în rezervoarele din toalete.

• Incorporarea materialelor reciclate şi reciclabile în construcţia clădirilor, ţarcurilor etc.

• Reciclarea deşeurilor generate la Zoo, ex. hârtie de scris, sticle, cutii metalice, deşeuri organice de la animale şi restaurant etc.

• Împărţirea de fluturaşi şi etichete pentru bagaje care să expună vizitatorilor regulamentele CITES / comerţului cu specii ameninţate (în UK acestea e pot obţine de la departamentul de mediu -DETR).

• Cutii pentru donaţii legate direct unor campanii/proiecte specifice, cu afişarea ultimelor noutăţi de campanie/proiect, pe aviziere din apropiere, pentru ca vizitatorii să vadă pe ce se cheltuiesc sumele donate.

• Articole Fair trade disponibile în magazinele de pe amplasament – marcate cu explicarea avantajelor acestei metode etice; unele articole Fair trade pot fi servite şi în restaurant/bufet.

Informaţii suplimentare pe această temă se pot obţine la două adrese: pentru atestatele din UK la www.fairtrade.org.uk şi pentru Europa, Canada, SUA şi Japonia, www.fairtrade.net unde se găsesc trimiteri la organizaţiile de etichetare fair trade naţionale.

• Itinerarii sau broşuri sau alte tipărituri disponibile la Zoo, cu containere de reciclare la dispoziţie şi/ sau posibilitatea de a le refolosi la vizita următoare / întoarcere pe itinerar a unui alt vizitator; tipărirea acestor informaţii pe hârtie fără clor, neînălbită.

• Activităţi care demonstrează reciclarea / economisirea energiei etc. practic, de ex. grămezile de compost şi sfaturi de grădinărie (chiar compost de vânzare); afişarea cantităţilor de energie utilizate în diferite zone ale Zoo şi compararea cu cantităţile utilizate în trecut.

• Strategie de transport pentru a da prioritate pietonilor, cicliştilor şi utilizatorilor mijloacelor de transport public a de exemplu prin taxarea suplimentară a parcajelor, „cozi cu intrare rapidă” pentru cei sosiţi cu autocarul etc. De asemenea, încurajarea personalului să folosească în comun autoturismele (parcare gratuită numai pentru autoturismele cu utilizare multiplă), să vină cu bicicleta, să utilizeze transportul public dacă există, (cu abonament subvenţionat).

• Instruirea şi conştientizarea personalului – dacă poate fi cooptat şi realiza avantajele unor anumite alegeri privind stilul de viaţă şi modificările operaţionale atunci şi publicul va reacţiona mai favorabil dacă personalul este bine informat, entuziast şi inspirat.

Aceste provocări pot fi realizate, nu toate deodată, mersul presupune mulţi paşi mici, dar ne poate duce spre o lume nouă! Ei da, poate că mă gândesc la Utopia, dartrebuie să facem mai mult decât facem acum, nu?

Stephen P. Woollard, Assistant Head of Education, Bristol Zoo Gardens, UK.

(Nu l-am putut contacta pe dl. Woollard pentru a-i cere permisiunea reproducerii acestui articol, însă cred că este un articole atât de bun încât nu se va supăra că îl cităm. Mal)

Comments
Cautare
Doar utilizatorii inregistrati pot scrie comentarii.!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Precedent   Urmator >

Stiri

Check This out

 Plant Ecology and Evolution Lab 

Citeste mai departe...
 
IUCN study confirms vertebrate extinction crisis
Citeste mai departe...
 
We (G.A.I.N.) have created an English language  homepage.....
Citeste mai departe...
 
The new EAZA campaign is now underway.......
Citeste mai departe...
 

The story of SHAPE―Regionals

Citeste mai departe...
 
Training materials wanted for Romanian project.....
Citeste mai departe...
 
© 2018 Zoolinx Romania

Powered by Pret-Corect