Animale


Receive HTML?

Home arrow Pagina ingrijitorului arrow PROCEDURA DE URGENb PENTRU INCIDENTE CARE IMPLIC EVADAREA
PROCEDURA DE URGENb PENTRU INCIDENTE CARE IMPLIC EVADAREA PDF Imprimare E-mail


ANIMALELOR PERICULOASE

1. DEFINIŢII

ProcedurA

Gestionarea evadării unui animal periculos.
Echipa de prindere
Responsabilii cu recapturarea animalelor ca de exemplu personalul de la secţia animale.
Echipa de inervenţie
Echipa dotată cu unelte şi alte echipamente de inervenţie.
Echipa înarmată
Personalul instruit în folosirea armamentului.
Coordonatorul biroului

Persoana responsabilă cu urmărirea incidentului, dă telefoane, înregistrează evenimentul în Jurnalul de urgenţe şi ajută managerul de incident.
Manager de Incident
Persoana care răspunde de coordonarea şi dirijarea operaţiunilor.

2. Obiectiv
Protecţia publică şi a personalului Zoo şi tot posibilul pentru recapturarea animalului şi / sau revenirea la normal cât mai rapid posibil.

3. INFORMAŢII
Orice membru al personalului care observă un animal periculos afară din ţarc în orice moment al zilei sau o persoană care intră în ţarcul unui animal periculos trebuie să raporteze imediat incidentul prin cel mai rapid mijloc posibil, staţie radio către Director, Manager Zoo, Curatori. Dacă persoana face parte din personalul de servire sau vânzări, raportează la responsabilul de departament sau cel mai apropiat responsabil. Dacp nu dispune de staţie radio ci de telefon sună la:

Sediu:

În timpul raportării prin staţia radio sau telefon va trebui:
Să-şi păstreze calmul.
Să-şi dea numele şi să descrie unde se află.
Să comunice specia şi numărul de animale evadate sau ţarcul în care a pătruns persoana.
Locul şi direcţia generală în care se îndreaptă evadaţii.
Claritatea comunicării este foarte importantă pentru raportare. De aceea, persoana care raportează trebuie să se asigure că informaţiile au fost bine înţelese. Trebuie să se exprime clar şi concis.
Managerul de Incident anunţă prin radio starea de urgenţă şi va cere personalului din secţie să se deplaseze la birou sau un alt loc desemnat. Toate informaţiile operative şi instrucţiunile se comunică prin radio. De aceea este esenţial ca linia de comunicare să rămână liberă pentru această stare de urgenţă. Orice telefoane, interne sau externe trebuie utilizate numai pentru nevoi urgente până la încheierea incidentului.
Coordonatorul biroului telefonează membrilor echipei de capturare, echipei de intervenţie şi echipei înarmate care nu au staţie radio dar pot fi chemaţi prin telefon.
Coordonatorul biroului informează cât mai rapid şi în aceeaşi ordine următoarele servicii:

Departament / Iterior
Număr
Poarta principală

Alimentaţie publică

Departament educaţie

Marketing

Servicii pentru clienţi

Administraţie

Resurse umane şi conturi

Înregistrări animal

Coordonatorul biroului poate fi solicitat de asemenea să contacteze alţi manageri sau personal din conducere care nu sunt de serviciu să se prezinte pentru rezolvarea incidentului.

Numele
Numărul de telefon

4. CONTROL
Biroul de Pază
Pe durata situaţiei de urgenţă biroul desemnat ca Birou de pază şi control este Admin2. Pe durata situaţiei de urgenţă  Biroul de pază şi control devine zonă cu restricţie de acces şi numai personalul direct implicat în procedură trebuie să fie prezent.
Rolul coordonatorului de birou este de a asista Managerul de Incident să coordoneze operaţiunile prin organizarea / desfăşurarea resurselor şi asigurându-se că acestea sunt la dispoziţia Managerului de Incident.
Controlul general la locul incidentului revine Curatorului zoo sau şefului cu cel mai înalt rang din Departamentul Animale.
Managerul de Incident se asigură de alertarea echipei de intervenţie şi a echipei înarmate şi de faptul că acestea se află pregătite la Biroul de control.
O dată informat despre situaţia de urgenţă, personalul care nu este direct implicat în incident trebuie să dirijeze publicul în interiorul clădirilor pentru siguranţă, până la evaluarea situaţiei şi lansarea semnalului de încheiere a incidentului. Când apare o situaţie de urgenţă legată de animale, siguranţa publicului devine responsabilitatea întregului personal, care trebuie să controleze şi să dea asigurări publicului. Personalul trebuie să rămână în alertă pentru a răspunde oricărei cereri de asistenţă.

5. RESPONSIBILITĂŢI ŞI INSTRUCŢIUNI
Personalul Departamentului Animale neimplicat în prinderea evadaţilor rămâne în alertă pe secţie aşteptând instrucţiunile Managerului de Incident, Managerului Zoo sau curatorilor care pot cere asistenţă după caz.
Echipa înarmată
La auzul mesajului de alarmă, membrii Echipei înarmate se prezintă imediat la locul de întrunire (Biroul de pază şi control) u membru fiind responsabil cu aducerea vehiculului necesar.
Ei trebuie să informeze pe Managerul de Incident când ajung la posturi. Nu au voie să înceapă acţiunea decât dacă sunt chemaţi de Curatorul Zoo sau alt superior aflat la locul incidentului.
Echipa înarmată este instruită şi pentru proceduri separate faţă de prezentele.
Echipa de intervenţie
Echipa de intervenţie este la dispoziţie de serviciu pentru orice situaţii de urgenţă apărute în timpul programului de lucru normal. Echipa de intervenţie constă dintr-un şofer, o persoană din echipa de întreţinere care poate utiliza uneltele, un responsabil cu primul ajutor, Şeful echipei de intendenţă şi grădinarul şef. Echipa de intervenţie este dotată cu uneltele şi echipamentele de prindere.
În zilele de sărbătoare, echipa este desemnată de Managerul de Incident dintre persoanele aflate la serviciu.
La auzul mesajului de urgenţă, Echipa de intervenţie soseşte în vehiculul închis la Biroul de pază şi control.
Membrii ei îl informează pe Managerul de Incident c se află la dispoziţie; nu pot trece la acţiune decât la ordinul Managerului de Incident sau a Curatorului Zoo. Persoana care conduce Echipa de intervenţie  trebuie să dispună de aparat de emisie-recepţie.
Secţiunile pentru animale (în afara echipei de captură)
Îngrijitorii din celelalte secţii trebuie:
Să securizeze zona în care lucrează, dacă este posibil, când în apropierea sectorului sunt vizitatori  să îi invite în zona securizată.
Să păstreze contactul radio la minim dacă nu are de comunicat informaţii vitale pentru echipa de capturare.
Să asculte cu atenţie mesajele radio i să fie gata să acţioneze la ordinele primite.
Coordonatorul biroului
Coordonatorul din birou trebuie:
Să telefoneze membrilor echipei de capturare, de intervenţie sau echipai înarmate care nu dispun de emiţătoare radio.
Să telefoneze celorlalte departamente ale zoo.
Să telefoneze responsabililor din conducere care nu se află pe amplasament să se prezinte pentru incident.
Să se deplaseze direct la Biroul de pază şi control.
Să aştepte ordinele Managerului de Incident şi altor responsabili.
Să înregistreze toate evenimentele în Jurnalul de incidente.
Să fie gata să telefoneze Serviciilor de intervenţie dacă i se cere.
Responsabil poartă
Responsabilul de la poartă trebuie:
Când este informat despre o evadare de animal să oprească intrarea publicului.
Să se asigure de prezenţa personalului la poartă pentru lăsa publicul să iasă, dar să nu intre.
Să păstreze o zonă la intrare liberă, în caz că este necesar să intre echipe de intervenţie din afară.
Dacă evadatul se află în parcarea publică nu se va permite vizitatorilor să iasă din clădire.
Personalul trebuie de asemenea să rămână în clădire până la primirea semnalului de încheiere a incidentului.
Uşile electrice trebuie transferate pe sistemul de operare manuală.
Personalul de alimentaţie publică şi vânzări
Întregul personal de alimentaţie publică trebuie:
Să închidă toate uşile şi obloanele a locul de muncă şi să rămână înăuntru dacă nu primeşte alte ordine specifice din partea unui responsabil.
Să ceară publicului din zonă să intre în incintă. Să încuie uşile, să stea departe de ferestrele sau uşile transparente.
Dacă au staţie de emisie-recepţie radio să treacă pe „canalul pentru îngrijitori.”
Să lase libere canalele de comunicaţie radio dacă nu au de comunicat informaţii vitale pentru capturare.
Şoferii trenuleţelor rutiere Tanganica şi Umphafa
Şoferii trebuie:
Să aştepte până când Managerul de Incident Manager anunţă dacă trenul poate continua să circule până la staţia următoare. Dacă da, să pornească fără întârziere. Dacă nu, să rămână în vehicul, cerând vizitatorilor să rămână în vagoane şi să aştepte instrucţiunile.
Pasagerii trenului Umphahfa trebuie să rămână în vehicul, deoarece acesta reprezintă o incintă închisă.
Dacă nu este periculos, şoferul şi pasagerii trenuleţului Tanganica se vor deplasa către cea mai apropiată clădire ce poate fi încuiată (Casa girafelor).
Să lase libere canalele de comunicaţie radio dacă nu au de comunicat informaţii vitale pentru capturare.
Alţi angajaţi (ex. intendenţă, întreţinere, educaţie)
Toţi ceilalţi angajaţi trebuie:
Să se deplaseze spre cea mai apropiată clădire ce poate fi încuiată, dirijând vizitatorii către aceasta.
Dacă în zonă nu există deja cineva de la Departamentul Animale, să se asigure că toate uşile şi ferestrele sunt închise.
Să stea departe de uşile şi ferestrele transparente.
Să lase libere canalele de comunicaţie radio dacă nu au de comunicat informaţii vitale pentru capturare.
Primul ajutor
Întregul personal de prim ajutor disponibil trebuie să fie gata să răspundă convocării la locul incidentului pentru a acorda asistenţă.
Portari
Toate porţile cu acces la drumuri publice trebuie închise dacă nu se dă Managerul de Incident nu ordonează altfel.
Responsabilul desemnat cu poarta trebuie:
Ca atunci când aude mesajul de urgenţă să treacă la post la poarta desemnată şi să o închidă dacă nu primeşte un ordin contrar.

Poartă
Responsabil
Poarta principală

6. Mesajul de încheiere a incidentului
Acesta se transmite prin radio de către Managerul de Incident. Coordonatorul biroului informează celelalate departamente cu care nu există contact radio.

7. IMEDIAT DUPĂ UN INCIDENT
În momentul în care incidentul este sub control, Echipa înarmată trebuie:
Să se asigure de recuperarea tuturor armelor şi muniţiei, plasarea ei în rastelul de arme şi, după şedinţa de informare, să cureţe armamentul şi să îl readucă în stare de utilizare.

După ce incidentul se află sub control:

Tot personalul direct implicat în incident şi în echipa de decizie se reuneşte în sala de conferinţe pentru informare.
Toţi vizitatorii care au asistat la incident vor fi conduşi spre o cameră apropiată, ţinuţi departe de presă, pentru a li se putea înregistra depoziţiile.
Conducerea superioară va decide cine să fie purtătorul de cuvânt.
Biroul de relaţii publice pregăteşte comunicatul – care urmează a fi aprobat de conducere / Consiliul director.
Biroul de relaţii publice întocmeşte lista de întrebări şi răspunsuri cu ajutorul echipai implicate în incident.
Dacă vin jurnalişti, aceştia vor fi conduşi în sala de conferinţe de lângă sala radio, cât mai departe de incident. Nici un membru al personalului nu va comenta cu privire la evenimente în afara purtătorului de cuvânt desemnat.
Informarea presei se va face în sala de conferinţe amintită.
Pe Website se va publica declaraţia oficială.
Presa nu are acces pe amplasament decât după investigarea aprofundată a incidentului.
Biroul de relaţii publice face să circule această declaraţie în rândul întregului personal.
Biroul de relaţii publice continuă să actualizeze declaraţiile pe măsură ce primeşte noi detalii cu privire la incident.

8. PROCEDURA DE URENŢĂ ÎN AFARA ORELOR DE PROGRAM
Pentru raportarea unei situaţii de urgenţă de orice fel după orele normale de program şi ieşirea personalului  din serviciu se va telefona următoarelor persoane în ordinea de mi jos.

Nume
Primul număr de contact
Al doilea număr de contact
1

2

3

(Mulţumiri deosebite Dr Tropeano şi personalului de la Colchester Zoo pentru aceste informaţii.)

Comments
Cautare
Doar utilizatorii inregistrati pot scrie comentarii.!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Precedent   Urmator >

Stiri

Check This out

 Plant Ecology and Evolution Lab 

Citeste mai departe...
 
IUCN study confirms vertebrate extinction crisis
Citeste mai departe...
 
We (G.A.I.N.) have created an English language  homepage.....
Citeste mai departe...
 
The new EAZA campaign is now underway.......
Citeste mai departe...
 

The story of SHAPE―Regionals

Citeste mai departe...
 
Training materials wanted for Romanian project.....
Citeste mai departe...
 
© 2018 Zoolinx Romania

Powered by Pret-Corect